Næringsinnhold i bokashijord og hagejord

Hagejord som blir blandet med bokashi får et større innhold av plantenæring. Vi har testet hagejord før og etter at vi tilførte bokashi. Vi blandet 1 del bokashi med 2 deler vanlig, god hagejord og analyserte bokashijorda etter ca. fire uker ved om lag 18 º C. Tabellen viser analyseresultatene som vi fikk tilbake fra jordanalyselaboratoriet.

Ser vi nærmere på analyseresultatene ser vi at bokashijorda har blitt så beriket at den nesten kan sammenliknes med organisk gjødsel. Bokashijorda er såpass «sterk» at den bør ikke brukes ufortynnet til f.eks. oppal av småplanter. Det er til dels betydelig mer av de fleste næringsstoffene i bokashijorda enn i hagejorda. Dette vil variere noe i forhold til hvilken type matavfall vi har laget bokashi av. Vi ser at pH i bokashijorda er betydelig høyere enn i den opprinnelige hagejorda. Det betyr at når den sure bokashien brytes ned i hagejorda vil den nøytraliseres og etter en tid øke pH i hagejorda. Vi skal komme tilbake til hvordan du kan måle pH både i bokashijorda og hagejorda. pH er viktig å holde øye med og justere ved behov. Vi ser også at bokashijorda er rik på svovel, fosfor, kalsium, magnesium, kalium, mangan, kobber og nitrat sammenliknet med den opprinnelige hagejorda. Bokashi er med andre ord ypperlig å bruke til å øke produksjonsevnen i hagejorda som du har – enten du har noen få dyrkingskasser eller et større areal. Og du gjør en viktig miljøinnsats ved å sirkulere næringsstoffene gjennom de matplantene som du dyrker!